Cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh trên sàn giao dịch

Tag:

 

www.agri360.vn và Đối tác có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại, phản hồi của Khách hàng và hỗ trợ Khách hàng khi có các vấn đề liên quan đến sản phẩm/hàng hóa được đăng tải trên website www.agri360.vn:

Bước 1: Khách hàng phản hồi, khiếu nại về sản phẩm/hàng hóa của qua email: ishopgovn@gmail.com hoặc qua hotline: 0985771133, Khách hàng cũng có thể phản ánh trực tiếp đến đến Ban quản trị website www.agri360.vn.  

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng sẽ tiếp nhận các phản hồi, khiếu nại của Khách hàng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại mà website www.agri360.vn sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Khách hàng giải quyết các phản hồi, khiếu nại đó. Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các phản hồi, khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố trong thời hạn 7 ngày làm việc.   

www.agri360.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Khách hàng (người sử dụng dịch vụ). Vì vậy, đề nghị các Đối tác khi đăng thông tin sản phẩm/hàng hóa trên website www.agri360.vn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm/hàng hóa. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong quá trình đăng thông tin đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.    

Các bên bao gồm Đối tác, Khách hàng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với Đối tác cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho Khách hàng. Đối với website www.agri360.vn sẽ có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến Nhà Cung cấp nếu được Khách hàng yêu cầu.

Trong trường hợp các phản hồi, khiếu nại do lỗi của Nhà Cung cấp: www.agri360.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, xóa thông tin sản phẩm/hàng hóa, khóa tài khoản. www.agri360.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm/hàng hóa của người bán đó trên www.agri360.vn.