ĐẦU PHUN ÁP LỰC NILE (N-80A) An Hữu giá sỉ, giá bán buôn, tìm đại lý phân phối

Thương hiệu: An Hữu

  • Mã sản phẩm: N-80A
  • Giá bán lẻ: Liên hệ
  • Giá bán sỉ: Liên hệ
Đơn vị sản xuất

Công Ty TNHH An Hữu

45 Tân Trụ, Phường 15, Tân Bình TP. Hồ Chí Minh
Số sản phẩm
29
0 đánh giá
0
Lượt tham quan
2579
Người quan tâm
0
Mã truy cập gian hàng

Ñaàu phun aùp löïc

Kieåu

Kích thöôùc

Trọng löôïng  

Soá 
pít-toâng

Ñường kính pit-toâng

Chiều daøi 
pit-toâng

Aùp löïc neùn

Löu löôïng

Coâng suaát

 

mm

kg

caùi

mm

mm

kg/cm2

L/phuùt

HP

PS

N-70A

470 x 320 x 440

21.5

3

       þ32

26

21~45

45 - 75

3.0

7.5~9

N-80A

470 x 320 x 440

22

3

       þ33.5

26

21~45

60 - 100

5.0

7.5~9

N-120A

605 x 420 x 550

38

3

       þ38

38

21~45

80 - 120

7.0

9~10

N-150A

620 x 380 x 650

48

3

       þ42

36

21~45

100 - 130

9.0

 -

N-600A

780 x 540 x 600

76

3

       þ60

50

21~45

136 - 210

13.0