Hiển thị tất cả 7 kết quả

Sản phẩm trồng trọt

Bưởi da xanh Thái Nguyên

0902.195.488
0902.195.488

Sản phẩm trồng trọt

BƯỞI ĐÀO ĐƯỜNG – HTX Thanh Hải

0902.195.488
30.000 VNĐ

Sản phẩm trồng trọt

Bưởi da xanh Minh Thắng

40.000 VNĐ

Sản phẩm trồng trọt

Bưởi da xanh Trí Hải

0902.195.488