Ba khía muối

0902.195.488

Với phương châm “Trao chất lượng – Nhận niềm tin” kết hợp với cách muối ba khía truyền thống đọc quyền của gia đình, đã chú trọng, cẩn thận từng khâu nhỏ nhất từ khâu chọn nguyên liệu đến thành phẩm và tiêu thụ trên thị trường hướng tới phát triển xây dựng thương hiệu huyện nhà từ món đặc sản địa phương dựa trên tiêu chí sạch không tạp chất, hoá chất, an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện nay sản phẩm Ba khía muối đã đạt chuẩn OCOP 3 sao.