Bạch quả (cao khô)

0902.195.488

Mô tả

Bạch quả (cao khô) dạng bột màu vàng nâu, mùi đặc trưng.

Thành phần

Đạt tiêu chuẩn EP.