BƯỞI ĐÀO ĐƯỜNG – HTX Thanh Hải

0902.195.488

Bưởi đào đường Lục Ngạn luôn cho luôn quả ngọt thơm và luôn được khách hàng trong nam ngoài bắc ưa chuộng.