Cao chữa bệnh xương khớp

900.000 VNĐ

Thành phần của cao chữa bệnh xương khớp:

– Dây dau xương
– Cây gió xương
– Cầu tích
– Thiên nhiên kiện
– Cà gai leo
– Dây gắm

– Hỉ thiêm