Cao mát gan

0902.195.488

Thành phần:

+ Rễ cỏ dành
+ Kim ngân hoa
+ Lá bồ công anh
+ Dây mặt quỷ và một số thành phần bí truyền khác của dân tộc.