Cao sỏi thận

300.000 VNĐ

Thành phần:

– Kim tiền thảo
– Râu ngô
– Bông mã đề
– Bạc thau
– Ké đầu ngựa và một số vị bí truyền khác của dân tộc.