Cây giống chanh leo tím CTF1

0902.195.488

Đây là giống chanh dây năng suất cao, được xử lý sâu bệnh kỹ lưỡng, nhanh cho thu hoạch. 3 tháng bắt đầu thu, năng suất ổn định kéo dài đến 2-3 năm