Chả cá thát lát cuộn Ngọc Như Ý

210.000 VNĐ

Ngọc Như Ý đảm bảo:

  • Nguyên liệu tươi ngon
  • Không chất bảo quản
  • Không phẩm màu