GẠO NẾP CÁI HOA VÀNG – HTX Bình An

0902.195.488

Vụ mùa khoảng từ tháng 5 đến tháng 10 âm lịch. Gọi là nếp cái Hoa Vàng vì lúc trổ đồng thì cây lúa cho phấn hoa màu vàng chứ không phải hoa trắng như các giống lúa khác. Đây là một nét rất đặc trưng.