Nấm Đùi Gà – HTX Nấm Hữu Cơ Nấm Thảo Nguyên Xanh

0902.195.488

Trong một số hệ thống y học, chẳng hạn như y học cổ truyền Trung Quốc, nấm đùi gà được sử dụng để điều trị nhiều loại tình trạng sức khỏe.