Sâm dây Ngọc Linh khô

0902.195.488

– Củ sâm dây sắc nước, hầm gà hoặc ngâm rượu
– Ngày dùng 03 lần, mỗi lần từ 100gr – 200gr
– Khuyến cáo: Không sử dụng khi sản phẩm bị mốc hoặc quá hạng sử dụng