Sầu riêng Thăng Tiến

0902.195.488

Sầu riêng là loại nông sản có giá trị kinh tế cao của tỉnh Đắk Lắk, chỉ đứng thứ 2 sau cà phê. Trái có cơm dày, hạt lép, vị ngọt béo, thơm ngon.