Thảo dược ngâm chân An Việt

140.000 VNĐ

Thành phần:

100% thảo dược sạch từ thiên nhiên và nuôi trồng: Lá lốt, Bạch chỉ, Gừng, Nhục quế, Ngải cứu, Dây đau xương