Thịt lợn tươi Phúc Thọ

125.000 VNĐ

Thành phần

100% thịt lợn an toàn Phúc Thọ.

Thời hạn sử dụng và bảo quản:

3 ngày kể từ ngày sản xuất nếu bảo quản ở nhiệt độ 0 – 40C

30 ngày kể từ ngày sản xuất nếu bảo quản ở nhiệt độ dưới 00C (ngày sản xuất in trên bao bì sản phẩm).