Thuốc chữa dạ dày

250.000 VNĐ

Thành phần của thuốc chữa dạ dày 

– Lá khôi
– Củ dòm
– Hoàng liên
– Núc nác.