Trà Choles Slim Plus (hỗ trợ giảm cân)

0902.195.488

Thành phần của Trà Choles Slim Plus:

– Giảo cổ lam
– Chè dung
– Lá sen
– Tần bì
– Phan tả diệp
– Cỏ ngọt