Trà Dây Gắm

0902.195.488

Thành phần của trà dây gắm:

– Dây gắm
– Dây đau xương
– Cam thảo.