Túi Lưới L200

0902.195.488

Gồm site:
– Loại L36: dùng bọc hoa
– Loại L48: dùng đựng long não, phân bón.
– Loại L62, L80, L200: dùng cho củ quả các loại.