Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch

Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch

Số hiệu: 15/VBHN-BKHCN

Trích yếu: Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch

Ngày ban hành: 27/02/2015

Ngày hiệu lực: 12/03/2023

Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ

Loại văn bản: Văn bản hợp nhất

Trình tự cấp mã số, mã vạch

Điều 6. Trình tự cấp MSMV

Việc cấp MSMV thực hiện theo trình tự sau đây:

 1. Đăng ký sử dụng MSMV;
 2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV;
 3. Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV;
 4. Hướng dẫn sử dụng MSMV.

Điều 7. Đăng ký sử dụng MSMV

 1. Các tổ chức/doanh nghiệp muốn sử dụng MSMV phải đăng ký sử dụng MSMV tại các cơ quan được Tổng cục TCĐLCL chỉ định tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV (sau đây gọi là Tổ chức tiếp nhận hồ sơ).
 2. Hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV gồm 01 bộ, cụ thể như sau:
 3. a) Bản đăng kýsử dụng MSMV theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Quy định này (02 bản);
 4. b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại hoặc bản sao Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác (Xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực) (01 bản);
 5. c) Bảng Đăng kýdanh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Quy định này (02 bản).

Điều 8. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV

 1. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức/doanh nghiệp đăng ký lập hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV; tiếp nhận và xử lý sơ bộ hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV.
 2. Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tổ chức tiếp nhận hồ sơ phải chuyển hồ sơ đến Tổng cục TCĐLCL.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *