Câu hỏi thường gặp

Một số câu hỏi thường gặp

Định nghĩa TXNG là gì?

Truy xuất nguồn gốc là khả năng theo dõi, nhận diện được một đơn vị sản phẩm qua từng công đoạn của quá trình sản xuất, chế biến, phân phối.

Quá trình TXNG gồm mấy quá trình?

Gồm có 2 quá trình:- Truy xuất được nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi cung ứng từ các tổ chức khác nhau.- Quý trình tạo ra sản phẩm trong một tổ chức, doanh nghiệpVí dụ: Đường đi của một trái cam gồm Quá trình tạo ra trái cam từ trang trại của hộ nông dân và quá trình thu hoạch, vận chuyển và phân phối tới tay người tiêu dùng.

Chứng nhận tiêu chuẩn TCVN là gì?

Chứng nhận tiêu chuẩn TCVN hay còn gọi là chứng nhận hợp chuẩn là việc đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ với tiêu chuẩn công bố áp dụng.

Chứng nhận OCOP là gì?

OCOP – One commune, one product (tiếng việt : mỗi xã một sản phẩm) là một chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị, nâng cao thu nhập của cư dân nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới..

Chứng nhận VietGap là gì?

VietGAP là viết tắt của Vietnamese Good Agricultural Practices, Quy trình (Quy phạm) thực hành sản xuất nông nghiệp tốt là các GAP (Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt của Việt Nam) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đối với từng sản phẩm, nhóm sản phẩm thủy sản, chăn nuôi.

Chứng nhận GlobalGap là gì?

GLOBALGAP là một bộ các tiêu chuẩn quốc tế chứng nhận việc thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (Good Agricultural Practice). Với mục tiêu tiên quyết tạo nên nền nông nghiệp an toàn và bền vững toàn cầu, các tiêu chuẩn GLOBALGAP được xây dựng nhằm chuẩn hóa quy trình sản xuất nông nghiệp trong 3 lĩnh vực:- Trồng trọt- Chăn nuôi- Thủy sản

Tôi muốn mua hàng phải làm sao?

Khi bạn muốn mua một mặt hàng tại Agri360, gọi điện cho Agri360 hoặc đặt hàng trên website

Tôi có tốn phí vận chuyển khi đặt hàng không và mức phí là bao nhiêu?

Phí vận chuyển sẽ được tính tùy theo khu vực và được hiển thị sau khi nhập địa chỉ nhận hàng.

Liên hệ với chúng tôi