Bánh chưng Quang – Đài

0902.195.488

Thành phần:

– Gạo nếp cái hoa vàng;
– Thịt lợn sạch
– Đỗ xanh
– Lá dong