Bưởi Phúc Trạch Thảo Vân

50.000 VNĐ

– Số múi 14-16 múi/quả

– Tỉ lệ ăn được từ 48,1-54

– Số hạt bình quân trong quả 50-70 hạt/quả

– Có mùi thơm nhẹ tự nhiên hơi đặc trưng, có vị ngọt hơi thanh chua, ngọt hậu.