Chả cá Thát lát nguyên chất Ngọc Như Ý

180.000 VNĐ

Ngọc Như Ý đảm bảo:

  • Nguyên liệu tươi ngon
  • Không chất bảo quản
  • Không phẩm màu