DÂU TÂY HANA SƠN LA

0902.195.488

Dâu tây trồng theo các tiêu chí chuẩn về nước, đất, phân bón, không phun thuốc để đảm bảo an toàn cho người trồng và trên hết là người sử dụng sản phẩm. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn VIETGAP Quốc Gia.