HẠNH NHÂN RANG BƠ 500Gr THỊNH PHÁT

0902.195.488

Sản phẩm đạt chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP CODEX 2020.