Mướp Đắng

0902.195.488

Sản phẩm được sản xuất, giám sát, thanh tra và được cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn hữu cơ:
– Không phân bón và thuốc BVTV hóa học
– Không chất kích thích sinh trưởng
– Không thuốc trừ cỏ
– Không biến đổi gen