Tổ yến thô FANZA

250.000 VNĐ2.500.000 VNĐ

Tổ yến thô là tổ yến nguyên bản còn nguyên lông chim và có lẫn tạp chất trong quá trình thu hoạch. Chưa qua quá trình xử lý làm sạch nào.

Xóa