Trà mãng cầu IMPERIAL Health Tea dạng túi

218.000 VNĐ

Trà mãng cầu Health Tea là sản phẩm đầu tay của Imperial Delicacies. Được chế biến bằng cả sự tâm huyết và định hướng vì sức khỏe cộng đồng.