Trứng gà VietGap Hùng Sơn

0902.195.488

– Thành phần dinh dưỡng ở lòng đỏ: Lòng đỏ chiếm khoảng 33% khối lượng trứng gà chứa 13,6% chất đạm; 1,6% chất khoáng; 29,8% chất béo,…
– Thành phần dinh dưỡng ở lòng trắng: Lòng trắng chiếm phần lớn trọng lượng trứng gà, khoảng 67%. Chứ 10,3% chất đạm, chất béo và chất khoáng,…