Viên hoàn Tinh bột nghệ Mật ong

260.000 VNĐ

Tinh bột nghệ là chế phẩm từ nghệ tươi được tách tinh dầu, đỡ hăng mùi hơn khi ở dạng bột. Cứ 1kg tinh bột nghệ đỏ phải cần đến 23-25kg nghệ đỏ tươi. Đặc biệt, sản phẩm được công bố và kiểm nghiệm đầy đủ theo thực phẩm đóng hộp ăn uống.