Hơn 80% vốn ngân hàng ở Kon Tum rót vào “tam nông”

Trong năm 2023, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Kon Tum đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình chính sách tín dụng của Chính phủ, đặc biệt là công tác hỗ trợ khách hàng phát triển kinh tế hậu Covid-19; tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách của Agribank tại các khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Kon Tum: Trên 80% dư nợ được đầu tư vào khu vực “tam nông”
Tín dụng Agribank góp phần phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Kon Tum đầu tư lớn vào Tam nông

Theo đại diện Agirbank Kon Tum, đến cuối năm 2023, tỷ trọng đầu tư “tam nông” của Agribank Kon Tum chiếm trên 80% tổng dư nợ (dư nợ đạt 18,6 ngàn tỷ đồng).

Để đạt được kết quả tích cực đó, thời gian qua, Agribank chi nhánh Kon Tum xác định lấy khách hàng làm trung tâm. Cùng với đó, Agribank Kon Tum đã nỗ lực đổi mới theo hướng hiện đại, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, áp dụng ngân hàng số để phục vụ nhiều tiện ích cho khách hàng.

Đặc biệt, trên cơ sở nhận định, dự báo khó khăn chung nền kinh tế, nên ngay từ đầu năm, Agribank Kon Tum đã xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch và chủ động chia sẻ với khách hàng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận với vốn vay để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần đưa nền kinh tế trên địa bàn ngày càng phát triển.

Trong năm 2024, Agribank Kon Tum tiếp tục chủ động, linh hoạt, bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Trụ sở chính và chủ trương, định hướng, nghị quyết, đề án phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Kon Tum để đưa ra nhiều giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao và luôn giữ vững vai trò chủ lực, chủ đạo trên mặt trận nông nghiệp, nông thôn của địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *