Bưởi phúc trạch

0902.195.488

Bưởi Phúc Trạch là giống bưởi đặc sản của huyện Hương Khê – Tỉnh Hà Tĩnh.