CAM LÒNG VÀNG LỤC NGẠN – HTX THANH HẢI

0902.195.488

Cam lòng vàng LỤC NGẠN – BẮC GIANG là một giống cam ngon được nhiều người lựa chọn, thu hoạch từ giữa tháng 9