Gạo sạch Triệu Phong Quảng Trị

73.000 VNĐ

Tháng 9/2019, Gạo sạch Triệu Phong Quảng Trị là sản phẩm đầu tiên của các tỉnh miền Trung Tây Nguyên được chứng nhận sản phẩm đạt TIÊU CHUẨN HỮU CƠ QUỐC GIA.