Hạt bí Thịnh Phát

80.000 VNĐ85.000 VNĐ

Sản phẩm đạt chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP CODEX 2020.

Xóa