Cam Lòng Vàng – HTX Cây Ăn Quả Đồng Quýt

0902.195.488

Sản phẩm cam lòng vàng được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất đến sơ chế và tiêu thụ sản phẩm.