Cam sành Hàm Yên – HTX Yên Lâm

0902.195.488

Cam sành Hàm Yên đặc trưng bởi những tép cam mọng nước với hàm lượng dinh dưỡng cao. Theo kết quả từ nhiều cuộc nghiên cứu, giống cam sành tại Hàm Yên chứa trên 10% hàm lượng đường, bên cạnh đó, cứ mỗi 100g cam tươi sẽ có từ 40 – 90mg vitamin C cùng nhiều loại axit hữu cơ, các chất khoáng và dầu thơm…