BƯỞI NGỌT LỤC NGẠN – HTX THANH HẢI

0902.195.488

Múi bưởi ngọt Lục Ngạn có tôm vàng óng, hạt bên trong se nhỏ, khi ăn sẽ thấy vị ngọt đậm đà, khi ăn xong rồi còn lưu mãi ở đầu lưỡi.