Vải Thiều Tươi – HTX Thanh Hải

0902.195.488

Bằng những nỗ lực, Hợp tác xã nông nghiệp Thanh Hải ở thôn Cầu Đền, xã Thanh Hải đã liên kết các hộ sản xuất lại được với nhau để tạo ra những quả vải ngon nhất, chất lượng nhất, đẹp nhất và được thị trường tin tưởng về sự khác biệt này.