Vịt giống HTX Trường Thành

0902.195.488

Khi mua vịt con về, bạn phải giữ ấm cho vịt. Giữ ấm cho vịt trong giai đoạn gột vịt là vô cùng quan trọng và cần thiết để vịt có tỷ lệ nuôi sống cao và phát triển tốt. Nếu vịt lạnh sẽ bị còi cọc, dễ bệnh.