Quế thuốc lá Xuân Ái

0902.195.488

Quế cắt: 7-10cm (theo yêu cầu). Quế thuốc lá được cạo sạch vỏ, cuốn không xoè, hàng đẹp

Sử dụng trong nấu ăn, làm bánh