Rau đắng đất

0902.195.488

Trong cây rau đắng đất chứa chủ yếu saponin và flavonoid.

Các nhà khoa học đã phân lập được spergulagenin A (một saponin triterpen) từ lá.