Cao bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý

300.000 VNĐ

Thành phần của cao bổ thận tráng dương

– Dâm dương hoắc
– Nhục thung dung
– Ba kích tím
– Thỏ ty tử
– Cẩu tích
– Cốt toái bổ và một số vị bí truyền của dân tộc.