Xoang mũi dị ứng

300.000 VNĐ

Thành phần:

– Kim giao
– Cỏ ngũ sắc
– Di tân
– Hoàng cầm và một số vị thảo dược.