Ngứa máu dị ứng

300.000 VNĐ

Thành phần

– Đơn đỏ
– Kim ngân hoa
– Ké đầu ngựa
– Ngưu bàng
– Liên kiều và một số vị thảo dược bí truyền.