Thuốc bổ gan BOGANIC

80.000 VNĐ

Thành phần:

Mỗi viên bao phim chứa: Cao đặc Actisô (Extractum Cynarae) – 100 mg. Cao đặc Rau đắng đất (Extractum Glini) – 75 mg. Cao đặc Bìm bìm (Extractum Pharbitidis) – 7,5 mg. Tá dược vừa đủ 1 viên.