Bìm bìm biếc (hạt)

0902.195.488

– Dây leo cuốn, các nhánh mảnh, rải rác có lông hình sao.
=””>=”product-desc my-4 border-bottom py-3″>- Lá hình tim chia 3 thùy, mặt trên nhẵn và màu lục, mặt dưới nhạt và có lông ở các gân; phiến lá dài 14cm, rộng 12 cm; cuống mảnh, nhẵn dài 5 – 9 cm.